ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59                                               

२००० फॉर्म्युला वन हंगाम

२००० फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५४वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १७ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. १२ मार्च २००० रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २२ ऑक्टोबर रोजी मलेशिया मध्ये अ ...

                                               

२००१ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००१ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५५वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १७ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. ४ मार्च २००१ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर १४ ऑक्टोबर रोजी जपान मध्ये अखेरच ...

                                               

२००२ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००२ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५६वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १७ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २५ चालकांनी सहभाग घेतला. ३ मार्च २००२ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर १३ ऑक्टोबर रोजी जपान मध्ये अखेरच ...

                                               

२००३ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००३ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५७वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १६ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २१ चालकांनी सहभाग घेतला. ९ मार्च २००३ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर १२ ऑक्टोबर रोजी जपान मध्ये अखेरच ...

                                               

२००४ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००४ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५८वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १८ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २१ चालकांनी सहभाग घेतला. ७ मार्च २००४ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २४ ऑक्टोबर रोजी ब्राझील मध्ये अखे ...

                                               

२००५ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००५ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ५९वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १९ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. ६ मार्च २००५ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर १६ ऑक्टोबर रोजी चिन मध्ये अखेरची ...

                                               

२००६ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००६ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६०वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १८ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. १२ मार्च २००६ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २२ ऑक्टोबर रोजी ब्राझील मध्ये अख ...

                                               

२००७ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००७ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६१वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १७ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. १८ मार्च २००७ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २१ ऑक्टोबर रोजी ब्राझील मध्ये अ ...

                                               

२००८ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००८चा फॉर्म्युला वन हंगाम हा फॉर्म्युला वन अजिंक्यपदाचा ५९वा हंगाम होता. या हंगामाची सुरवात मार्च १६ रोजी झाली व नोव्हेंबर २ला शेवट झाली. या हंगामात एकुन १८ शर्यती घेण्यात आल्या. लुइस हॅमिल्टनला २००८चे चालक अजिंक्यपद ऐका गुणावरुन मिळाले. त्याने ...

                                               

२००९ फॉर्म्युला वन हंगाम

२००९ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६०वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १७ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २५ चालकांनी सहभाग घेतला. २९ मार्च २००९ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर १ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबीमध्ये अ ...

                                               

२०१० फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१० फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६१वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १९ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १२ संघांच्या एकूण २७ चालकांनी सहभाग घेतला. १४ मार्च २०१० रोजी मनामामध्ये पहिली तर १४ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबीमध्ये अखेरची ...

                                               

२०११ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०११ फॉर्म्युला वन हंगाम हा ६२वा एफ.आय.ए.फॉर्म्युला वन हंगाम आहे. मूळ वेळापत्रकानुसार या हंगामात पहिल्या भारतीय ग्रांप्री सह एकूण २० शर्यती होणार होत्या. परंतु राजकीय अस्थिरतेमुळे बहरैन ग्रांप्री रद्द करण्यात आली. या हंगामात ब्रीजस्टोन ऐवजी पिरेल ...

                                               

२०१२ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१२ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६३वा हंगाम आहे. मूळ वेळापत्रकानुसार या हंगामात युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री चे पुनरागमन होणार आहे. तसेच राजकीय अस्थिरतेमुळे २०११ हंगामात रद्द करण्यात आलेली बहरैन ग्रांप्री सुद्धा या हंगामा ...

                                               

२०१३ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१३ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६४वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १९ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २३ चालकांनी सहभाग घेतला. १७ मार्च २०१३ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २४ नोव्हेंबर रोजी ब्राझील मध्ये ...

                                               

२०१४ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१४ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६८वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १९ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २४ चालकांनी सहभाग घेतला. १६ मार्च २०१४ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २३ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबीमध्ये ...

                                               

२०१५ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१५ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६९वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये १९ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २२ चालकांनी सहभाग घेतला. १७ मार्च २०१५ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २९ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबी मध्य ...

                                               

२०१६ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१६ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६७वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये २१ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २२ चालकांनी सहभाग घेतला. २० मार्च २०१६ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २७ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबी मध्य ...

                                               

२०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१७ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ७१वा हंगाम आहे. ह्या हंगामामध्ये २० शर्यती खेळवल्या गेल्या, ज्यात १० संघांच्या एकूण २२ चालकांनी सहभाग घेतला. २६ मार्च २०१७ रोजी ऑस्ट्रेलिया मध्ये पहिली तर २६ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबी मध्य ...

                                               

२०१८ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१८ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ६९वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये २१ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात ११ संघांच्या एकूण २० चालकांनी सहभाग घेतला. २५ मार्च २०१८ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर २५ नोव्हेंबर रोजी अबु धाबी मध्ये ...

                                               

२०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम

२०१९ फॉर्म्युला वन हंगाम हा एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन शर्यतीचा ७०वा हंगाम होता. ह्या हंगामामध्ये २१ शर्यती खेळवल्या गेल्या ज्यात १० संघांच्या एकूण २० चालकांनी सहभाग घेतला. १७ मार्च २०१९ रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिली तर १ डिसेंबर २०१९ रोजी अबु धाबी मध् ...

                                               

फॉर्म्युला वन कारनिर्माते अजिंक्यपद यादी

The Formula One World Constructors Championship WCC is awarded by the FIA to the most successful Formula One constructor over a season, as determined by a points system based on Grand Prix results. The Constructors Championship was first awarded ...

                                               

फॉर्म्युला वन चालक अजिंक्यपद यादी

एफ.आय.ए. फॉर्म्युला वन हंगामातील सर्वात यशस्वी चालकास फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद पुरस्कार देते. ग्रांप्री च्या निकालांवर आधारीत गुण पद्धतीने यशस्वी चालकाची निवड करण्यात येते. सर्वप्रथम १९५० मध्ये निनो फरिन ने अजिंक्यपद पटकावले तर १९५३ मध्ये अल ...

                                               

फॉर्म्युला वन सर्किटांची यादी

फॉर्म्युला वन, अथवा एफ.१ म्हणुन संबोधित करण्यात येणारी हि एक उच्चस्तरीय मोटार स्पर्धा आहे, जी आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ या संस्थे मार्फत चालवण्यात येते. फॉर्म्युला हा शब्द म्ह्णजे काही ठरावीक नियम असलेला खेळ, जे सर्व खेळाडु, चालक व कारनिर्मा ...

                                               

गंजिफा

गंजिफा हा पत्त्यांचा बैठा खेळ असून याची विविधांगी प्रगती भारतात झाली. प्रचलित पत्त्यांच्या खेळांपेक्षा गंजिफा वेगळ्या पद्धतीने खेळला जातो. सध्या गंजिफा खेळणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे आणि केवळ जुन्या पिढीतील काही व्यक्ति खेळू शकतात.

                                               

फिफा विश्वचषक

फिफा विश्वचषक किंवा नुसताच विश्वचषक ही फुटबॉल खेळामधील एक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे. फिफा फुटबॉलची संस्था दर चार वर्षांनी ह्या स्पर्धेचे आयोजन करते. ह्या स्पर्धेत जगातील ३२ देशांचे राष्ट्रीय फुटबॉल संघ भाग घेतात. दर विश्वचषकाआधी प्रदीर्घ पात्रता ...

                                               

२०१३ आय.सी.सी. चॅम्पियन्स ट्रॉफी

२०१३ आय.सी.सी. चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यांची क्रिकेट स्पर्धा इंग्लंड व वेल्समध्ये ६ ते २३ जून २०१३ दरम्यान खेळवली जाईल. ह्या स्पर्धेचे सामने इंग्लंडमधील लंडन व बर्मिंगहॅम तर वेल्समधील कार्डिफ ह्या तीन शहरांमध्ये खेळवले जा ...

                                               

२०१७ आय.सी.सी. चॅम्पियन्स ट्रॉफी

२०१७ आय.सी.सी. चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही इंग्लंड आणि वेल्स येथे १ ते १८ जून दरम्यान होणारी एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा आहे. सदर स्पर्धेची हे ८वी आवृत्ती आहे. ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या आयसीसी एकदिवसीय चॅम्पियनशीप क्रमवारीतील पहिले आठ संघ स्पर्धेसाठी पात ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक पुरस्कार

मालिकावीर २००३ - सचिन तेंडुलकर - ६७३ runs and २ wickets India was quite successful in the क्रिकेट विश्वचषक, २००३. Apart from making it to the final, they only lost two matches, both to champions Australia. One of the major reasons for this succes ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, १९७५ - अंतिम सामना

२१ जुन १९७५ रोजी खेळवल्या गेलेल्या सामन्यात वेस्ट ईंडीझसंघाने ऑस्ट्रेलियाचा १७ धावांनी पराभव केला. वेस्ट ईंडीझसंघासाठी क्लाइव्ह लॉईडने उत्तम फलंदाजी करत ८५ चेंडूत १२ चौकार व २ षटकारांच्या मदतीने १०२ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाचे ५ फलंदाज धावबाद झाले ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, १९७९

साखळी सामन्या साठी ४ संघांचा १ गट बनवण्यात आला ज्यात प्रत्येक संघ एकमेकाशी सामने खेळेल व गटातील मुख्य दोन संघ दुसर्‍या गटातील प्रमुख दोन संघासोबत बाद फेरीतील सामने खेळेल

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, १९८३

क्रिकेट विश्वचषक, १९८३ ही विश्वचषक स्पर्धा तिसऱ्यांदा आयोजित झालेली विश्वचषक स्पर्धा होती. ही स्पर्धा ९ जून ते २५ जून दरम्यान इंग्लंडमध्ये खेळवण्यात आली. स्पर्धेत ८ संघ सहभागी झाले होते. सर्व सामने ६० षटकांचे होते व सर्व सामने दिवसा खेळवण्यात आले ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, १९९६

क्रिकेट विश्वचषक, १९९६ स्पर्धा विल्स विश्वचषक नावाने सुद्धा ओळखली जाते. भारत व पाकिस्तानात झालेली ही दुसरी विश्वचषक स्पर्धा होती. श्रीलंका क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा पराभव करत विश्व अजिंक्यपद पटकावले.

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, १९९९

१९९९चा क्रिकेट विश्वचषक इंग्लंडने आयोजित केला होता. इंग्लंडशिवाय आयर्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्समध्येही सामने झाले. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया संघ विजयी ठरला. ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानचा आठ गडी राखून पराभव केला. एकतर्फी झालेली ही अंतिम लढत लंडन ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २००३

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने आयोजित केलेली आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक, २००३ ही क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेची आठवी आवृत्ती होती. ९ फेब्रुवारी ते २३ मार्च २००३ दरम्यान पार पडलेल्या सदर स्पर्धेचे यजमान पद दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि केनिया ह्या देशां ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २००७

इ.स. २००७ची आय.सी.सी. क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा मार्च १३ ते एप्रिल २८, २००७च्या दरम्यान वेस्ट ईंडीझमध्ये झाली. सोळा देशांनी भाग घेतलेल्या या स्पर्धेत ५१ सामने होते. आठ देशात होणाऱ्या या सामन्यांच्या मैदानांवर अंदाजे ३०,१०,००,००० खर्च करण्यात आले. ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २०११

इ.स. २०११ची आय.सी.सी. क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा फेब्रुवारी १९ ते एप्रिल २, इ.स. २०११च्या दरम्यान भारत, श्रीलंका व बांगलादेशमध्ये खेळवण्यात आली. चौदा देश भाग घेत असलेल्या या स्पर्धेत ५० षटकांचे एक-दिवसीय सामने खेळण्यात आले. फेब्रुवारी १७ रोजी उद्घा ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २०१९

२०१९ क्रिकेट विश्वचषक ही जागतिक क्रिकेट स्पर्धा क्रिकेट विश्वचषकातील १२वी स्पर्धा इंग्लंड आणि वेल्समध्ये ३० मे ते १४ जुलै २०१९ दरम्यान खेळण्यात आली. यात यजमान देश इंग्लंड विजेता झाला. या स्पर्धेचा पहिला सामना द ओव्हलवर तर अंतिम सामना ऐतिहासिक लॉर ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २०१९ - गट फेरी

गट फेरी ही राउंड-रॉबिन पद्धतीने खेळवली जाईल, जेथे सर्व दहा संघ एकमेकांविरुद्ध एक-एक सामना खेळतील. याचा अर्थ एकूण ४५ सामने खेळवले जातील, ज्यामध्ये प्रत्येक संघ एकूण नऊ सामने खेळेल. ग्रुपमधील पहिले चार संघ बाद फेरीत प्रगती करतील. ह्याप्रकारचे स्वरू ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक, २०१९ - सामनाधिकारी

क्रिकेट विश्वचषक, २०१९ स्पर्धेसाठी पंच निवड समितीने सामनाधिकारी निवडले आणि त्यासंबंधीची माहिती २६ एप्रिल २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. पंच निवड समितीने विश्वचषक स्पर्धेसाठी १६ पंचांची निवड केली: १६ पैकी अम्पायर चार ऑस्ट्रेलियातून, पाच इंग्लंड, ...

                                               

१९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक, २०१६

१६ संघाचा सहभाग असलेला १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक, २०१४ हा १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक मालिकेतील नववा विश्वचषक होता. ही स्पर्धा एकदिवसीय सामना पद्धतीने खेळविली गेली. १५ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान खेळविल्या गेलेल्या या विश्वचषक स्पर्धे ...

                                               

१९७५ क्रिकेट विश्वचषक

१९७५ क्रिकेट विश्वचषक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटन आयोजित क्रिकेट विश्वचषकाचे पहिले आयोजन होते. हि स्पर्धा इंग्लंडमध्ये ७ जुन ते २१ जुन १९७५ च्या दरम्यान खेळवली गेली. हि स्पर्धा प्रुडंशियल ऍश्युरन्स कंपनी ने प्रायोजित केली व ह्या स्पर्धेत ८ संघ सह ...

                                               

यॉर्कर

क्रिकेटमध्ये, यॉर्कर हा एक प्रकारचा चेंडू आहे. यात नेहमीप्रमाणे नेहमीचा पवित्रा घेउन उभ्या असलेल्या फलंदाजाच्या पायाभोवती किंवा बॅटखाली टप्पा खातो. फलंदाज जर चेंडू फटकावण्यासाठी क्रीझ सोडून खेळपट्टीवर पुढे येतो तेव्हा ओव्हरपिच असलेला चेंडू बॅटखाल ...

                                               

इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाचा वेस्ट इंडीज दौरा, २००९

The English cricket team is currently touring the West Indies from 25 January 2009 until 3 April 2009. Initially, it was intended that they play four Test matches, one Twenty20 International and five One Day Internationals against the West Indies ...

                                               

फ्रेंड्स प्रोव्हिडंट चषक

फ्रेंड्स प्रोव्हिडंट चषक स्पर्धा ही युनायटेड किंग्डम मधील एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा होती. हि स्पर्धा १९६३ ते २००९ दरम्यान खेळवली गेली. ७ वेळा ही स्पर्धा जिंकणारा लॅंकेशायर संघ सर्वात यशश्वी संघ ठरला. १८ प्रथम श्रेणी काउंटी शिवाय ह्या स्पर्धेत स्कॉ ...

                                               

भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑस्ट्रेलिया दौरा, २०१८-१९

भारत क्रिकेट संघ सध्या २१ नोव्हेंबर २०१८ ते १२ जानेवारी २०१९ दरम्यान ४ कसोटी सामने, ३ आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने व ३ ट्वेंटी२० सामने खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर आहे. खरेतर ॲडलेड येथे होणारी पहिली कसोटी ही दिवस-रात्र कसोटी म्हणून खेळवली ...

                                               

२०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक

ऑस्ट्रेलियामध्ये १८ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत होणार्‍या सामन्यांसह., २०२० आयसीसी टी-२० विश्वचषक ही सातवी आयसीसी टी -२० विश्वचषक स्पर्धा आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला स्पर्धेसाठी एकमेव यजमान मंडळ म्हणून नामित करण्यात आले आहे. क्रिकेट विश्वच ...

                                               

क्रिकेट विश्वचषक पात्रता, २०१८

क्रिकेट विश्वचषक पात्रता, २०१८ ही एक क्रिकेट स्पर्धा मार्च २०१८ मध्ये झिम्बाब्वे येथे पार पडली. ह्या स्पर्धेमध्ये २०१९ क्रिकेट विश्वचषक मध्ये सामिल होणारे अंतिम २ संघ ठरवले गेले. ह्या स्पर्धेतील अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडीज हे दोन अव्वल संघ २०१९ क ...

                                               

झिम्बाब्वे त्रिकोणी मालिका, २०१६-१७

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झिम्बाब्वेमध्ये झिम्बाब्वे त्रिकोणी मालिका, २०१६-१७ ह्या एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले होते. यजमान झिम्बाब्वे, श्रीलंका आणि वेस्टइंडीजच्या संघांदरम्यान ही स्पर्धा खेळवली गेली. मूलतः श्रीलंकेचा दोन कसोटी, तीन एकदिवसीय सा ...

                                               

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, २०१७–१८

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात उभय संघ ४ कसोटी सामने खेळतील. दक्षिण आफ्रिकेवरची बंदी उठविल्यानंतर या दोन्ही संघांमधील ४ कसोटी सामन्यांची ही मालिका प्रथमच खेळविण्यात येत आहे. कसोटी मालिकेआधी तीनदिवसीय सरा ...

                                               

झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, २०१७

झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ सध्या एक कसोटी खेळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहे. कसोटी आधी तीन दिवसीय सराव सामना झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ आणि आफ्रिका एकादश यांच्यामध्ये होईल. ४ दिवसीय कसोटी असल्याने क्रिकेट साऊथ आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →