ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300                                               

नांदेड (लोकसभा मतदारसंघ)

नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघ मुखेड विधानसभा मतदारसंघ भोकर विधानसभा मतदारसंघ नायगाव विधानसभा मतदारसंघ देगलूर विधानसभा मतदारसंघ

                                               

नागपूर (लोकसभा मतदारसंघ)

नागपूर हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या नागपूर जिल्ह्यामधील ६ विधानसभामतदारसंघ समाविष्ट केल्या गेले आहेत.

                                               

नाशिक (लोकसभा मतदारसंघ)

नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघ देवळाली विधानसभा मतदारसंघ नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघ सिन्नर विधानसभा मतदारसंघ

                                               

परभणी (लोकसभा मतदारसंघ)

परभणी हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या परभणी जिल्ह्यामधील ४ व जालना जिल्ह्यामधील २ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

पुणे (लोकसभा मतदारसंघ)

पुणे हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या पुणे जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत. हे सर्व मतदारसंघ पुणे शहराच्या हद्दीमध्ये आहेत.

                                               

बारामती (लोकसभा मतदारसंघ)

बारामती हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या पुणे जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

बीड (लोकसभा मतदारसंघ)

२२८ - गेवराई विधानसभा मतदारसंघ २२९ - माजलगाव विधानसभा मतदारसंघ २३२ - केज विधानसभा मतदारसंघ २३१ - आष्टी विधानसभा मतदारसंघ २३० - बीड विधानसभा मतदारसंघ २३३ - परळी विधानसभा मतदारसंघ

                                               

बुलढाणा (लोकसभा मतदारसंघ)

बुलढाणा हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या बुलढाणा जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

दक्षिण मुंबई (लोकसभा मतदारसंघ)

दक्षिण मुंबई हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये मुंबई जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

दक्षिण मध्य मुंबई (लोकसभा मतदारसंघ)

दक्षिण मध्य मुंबई हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये मुंबई जिल्ह्यामधील ४ व मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील २ असे एकून ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

यवतमाळ-वाशिम (लोकसभा मतदारसंघ)

यवतमाळ-वाशिम हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या यवतमाळ जिल्ह्यामधील ४ व वाशिम जिल्ह्यामधील २ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत. हा मतदारसंघ २००८ साली निर्माण करण्यात आला.

                                               

राजापूर (लोकसभा मतदारसंघ)

राजापूर हा महाराष्ट्रातील एक लोकसभा मतदारसंघ होता. २००८ साली हा मतदारसंघ बरखास्त करण्यात आला व रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा नवा मतदारसंघ निर्माण करण्यात आला.

                                               

रामटेक (लोकसभा मतदारसंघ)

रामटेक हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या नागपूर जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत. हा मतदारसंघ अनुसुचित जातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवला गेला आहे.

                                               

लातूर (लोकसभा मतदारसंघ)

लातूर हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या लातूर जिल्ह्यामधील ५ आणि नांदेड जिल्ह्यामधील १ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

वर्धा (लोकसभा मतदारसंघ)

वर्धा हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या वर्धा जिल्ह्यामधील ४ व अमरावती जिल्ह्यामधील २ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

वायव्य मुंबई (लोकसभा मतदारसंघ)

गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघ दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघ वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघ अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघ

                                               

शिरूर (लोकसभा मतदारसंघ)

शिरूर हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. २००८ साली निर्माण करण्यात आलेल्या ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या पुणे जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

शिर्डी (लोकसभा मतदारसंघ)

शिर्डी हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या अहमदनगर जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

सांगली (लोकसभा मतदारसंघ)

सांगली हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या सांगली जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

सातारा (लोकसभा मतदारसंघ)

सातारा हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या सातारा जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

सोलापूर (लोकसभा मतदारसंघ)

सोलापूर हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या सोलापूर जिल्ह्यामधील ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.शरद बनसोडे हे सद्दयाचे खासदार आहेत

                                               

हिंगोली (लोकसभा मतदारसंघ)

हिंगोली हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या हिंगोली जिल्ह्यामधील ३, यवतमाळ जिल्ह्यामधील १ व नांदेड जिल्ह्यामधील २ असे एकूण ६ विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

                                               

महाराष्ट्राची बारावी विधानसभा

कॅबीनेटमंत्री राष्ट्रवादी: छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, मनोहर नाईक, गणेश नाईक, हसन मुश्रीफ, विजयकुमार गावित, जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, लक्ष्मण ढोबळे, रामराजे निंबाळकर, बबनराव पाचपुते, अनिल देशमुख एकुण-१५ एकुण ...

                                               

अकोले विधानसभा मतदारसंघ

अकोले विधानसभा मतदारसंघ महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा एक मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघात संपूर्ण अकोले तालुका, आणि संगमनेर तालुक्यातील घारगाव महसुली मंडल समाविष्ट आहेत.

                                               

अहमदपूर विधानसभा मतदारसंघ

अहमदपूर हा लातूर लोकसभा मतदारसंघातील एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. पुर्वी तो नांदेड लोकसभा मतदारसंघामध्ये होता. भारतीय परिसीमन आयोगाच्या अहवालानंतर, अहमदपूर विधानसभा मतदारसंघ लातूर लोकसभा मतदारसंघात जोडण्यात आला. या मतदारसंघात अहमदपूर व चाकूर तालुक्य ...

                                               

माण विधानसभा मतदारसंघ

माण विधानसभा मतदारसंघ मान खटाव 2019 विधानसभा मतदार संघा मधील राजकीय परिस्थिती ब्रेकिंग न्यूज.ब्रेकिंग न्यूज. वाचायची सुवर्णसंधी सोडू नका. ठरलंय.बिघडलंय.परत रातीत ठरलंय.अन आता घबाड घेऊन परत बिघडवायच ठरलंय. आमचं ठरलंयचा फिक्चर. प्रमुख कलाकार - पब्य ...

                                               

मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघ

मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघ हा उत्तर महाराष्ट्रातील मुक्ताईनगर तालुक्याचे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्व करतो. हा मतदारसंघ मुक्ताईनगर तालुका आणि बोदवड तालुका मिळून बनलेला आहे. मुक्ताईनगर जळगाव जिल्ह्यात स्तीत आहे. मुक्ताईनगर पूर्णा नदीच् ...

                                               

रेणापूर विधानसभा मतदारसंघ

रेणापूर विधानसभा मतदारसंघ हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक विधानसभा मतदारसंघ होता. हा मतदारसंघ इ.स. २००९ साली विसर्जित करून याचा बहुतांश भाग परळी विधानसभा मतदारसंघात विलीन करण्यात आला.

                                               

लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ

लातूर ग्रामीण हा लातूर लोकसभा मतदारसंघातील एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. परिसीमन आयोगाच्या अहवालानंतर, २००८ मध्ये लातूर विधानसभा मतदारसंघाचे लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघ व लातूर ग्रामीण मध्ये विभाजन झाले. ते लातूर लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहेत. लातूर ग् ...

                                               

लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघ

लातूर महाराष्ट्राच्या मराठवाड्यामधील औरंगाबाद विभागातील एक जिल्हा आहे.लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघ पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. हा मतदारसंघ लातूर जिल्ह्यात आहे.२००८ मध्ये विधानसभेच्या विधानसभेच्या परिसीम ...

                                               

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन हे भारताच्या पश्चिम क्षेत्रात असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सरकार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या १ मे इ.स. १९६० रोजीच्या स्थापनेपासूनच येथे स्वतंत्र राज्य सरकार अस्तित्वात आहे. भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच, मुख् ...

                                               

आपले सरकार

आपले सरकार हे महाराष्ट्र सरकारचे एक वेबदालन आहे. या दालनाची निर्मिती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत झाली आहे.आपले सरकार मार्फत नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन पुरवल्याा जातात.

                                               

आरटीएस महाराष्ट्र

आरटीएस महाराष्ट्र हा एक ॲंड्रॉइड आणि आयओएस मोबाइल ॲप आहे ज्याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार सेवा देण्यासाठी सुरू केली आहे. प्रस्तुत अप्लिकेशन सदर काम करण्यास उपयोगी आहे. सेवांचे ऑनलाइन उपलब्धताचे लाभ दाखवते ...

                                               

उपकोषागार कार्यालय, इस्लामपूर-वाळवा

उपकोषागार कार्यालय, इस्लामपूर-वाळवा हे महाराष्ट्र शासनाचा लेखा व कोषागारे-मुबई यांच्या अंतगर्त असलेले कार्यालय आहे. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली हे या कार्यालयाचे जिल्हा प्रमुख आहेत. या कार्यालया अंतर्गत २९ आहरण व सावितरण अधिकारी आहेत. या २९ आह ...

                                               

परिवहन विभाग, महाराष्ट्र शासन

राज्यातील औद्योगिक विकासामुळे ग्रामिण व नागरी क्षेत्रात परिवहन सेवेवर प्रचंड ताण पडलेला आहे. त्याचप्रमाणे जलद परिवहनासाठी दुचाकी वाहने, चार चाकी वाहन इत्यादीची सातत्याने भर पडत चाललेली आहे. याचवेळी रस्त्यावरील गर्दी वाढणे, अपघातांची संख्या वाढणे, ...

                                               

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी ही महाराष्ट्र शासनाची राज्यस्तरीय एकमेव प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना नाशिक मध्ये १९६४ साली झाली. या संस्थेमार्फत कनिष्ठ अभियंता ते अधिक्षक अभियंता पर्यंतच्या पदावरील शासकीय सेवेत कार्यरत अभ ...

                                               

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचे आधिपत्याखाली असलेले मंडळ आहे. याची स्थापना महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मंडळ काम करते. अधिनियमाच्या कल ...

                                               

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ ही महाराष्ट्र शासनाची विद्युत निर्मिती व पुरवठा करणारी कंपनी आहे. एम.एस.ई.बी.ची स्थापना २० जून १९६० रोजी करण्यात आली. तेव्हापासून मुंबई वगळता राज्यातील वीज निर्मिती, तिचे पारेषण व वितरण करण्याचे काम एम.एस.ई.बी.कडून क ...

                                               

महाराष्ट्र राज्य शासनातील उच्च श्रेणी पदांची यादी

महाराष्ट्र राज्य शासनातील उच्च श्रेणी पदांची यादी: या यादीतील प्रत्येक विभागातील पदांचा क्रम हा अधिकारानुसार आहे.म्हणजे सर्वात जास्त अधिकार असणारे सर्वात वर व त्यापेक्षा कमी अधिकार असणारे त्या खाली.

                                               

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले एक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजाव ...

                                               

महाराष्ट्र विधान परिषद

महाराष्ट्र विधान परिषद हे महाराष्ट्र राज्याच्या द्विगृही कायदेमंडळापैकी वरिष्ठ गृह आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत ७८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाया 6 घटक राज्यात द्विगृही कायदेमंडळ पद्धती अस्तित ...

                                               

महाराष्ट्र शासकीय अधिकारी

लाल दिवा फ्लॅशरसह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विभागांचे मंत्री, विधानमंडळाचे विरोधी पक्ष नेते व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या मोटारींना. लाल दिवा फ ...

                                               

महाराष्ट्र शासनाचे आधिपत्याखाली असलेल्या महामंडळांची व मंडळांची यादी

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ महाराष्ट्र वखार महामंडळ मर्या. मौलाना आझाद ...

                                               

महाराष्ट्र शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिक योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाल निवृतीवेतन योजना ६० वर्षांवरील नागरिकांना ओळखपत्र देणे. वृद्धाश्रम योजना - ही सर्वसाधारण ज्येष्ठ ना ...

                                               

महाराष्ट्र सागरी मंडळ

महाराष्ट्राला ७२० कि.मी.लांबीची किनारपटटी लाभलेली आहे. त्यापैकी अंदाजे मुंबई व उपनगरे ११४ कि.मी., ठाणे १२७ कि.मी., रायगड १२२ कि.मी., रत्नागिरी २३७ कि.मी. आणि सिंधूदूर्ग १२० कि.मी. अशी ही किनारपटटी पसरलेली आहे. या किनारपटटीशी संलग्न ४८ लहान बंदरे ...

                                               

महाराष्ट्रातील आरक्षण

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ७५%.आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWSआरक्षण आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 32% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दि ...

                                               

रेखाकला परिक्षा (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र राज्य कलासंचालनाद्वारे एलीमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परिक्षा अर्थात रेखाकला परिक्षा घेतल्या जातात. या दोन्ही परिक्षांमध्ये प्रत्येकी चार प्रश्नप्रत्र असतात. एलीमेंटरी परीक्षा: १. वस्तुचित्र २. स्मरणचित्र ३. संकल्पचित्र व ४. कर्त ...

                                               

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक, २०१७

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०१७ ही भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील विधानसभा निवडणुक होती. ११ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान ७ फेऱ्यांमध्ये घेतल्या गेलेल्या ह्या निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेमधील सर्व ४०३ जागांसाठी नवे आमदार निवडण्यात आले ...

                                               

आग्रा (लोकसभा मतदारसंघ)

आग्रा हा भारत देशाच्या उत्तर प्रदेश राज्यामधील ८० लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये आग्रा शहरासह आग्रा जिल्ह्यामधील ५ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

                                               

लखनौ (लोकसभा मतदारसंघ)

लखनौ हा भारत देशाच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील ८० पैकी एक लोकसभा मतदारसंघ आहे. १९९१ सालापासून लखनौ हा भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जातो. माजी भारतीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी येथून सलग ५ वेळा लोकसभेवर निवडून आले होते. २०१४ लोकसभा निवडणुका ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →